Kimetsu No Yaiba Figure Vol.10 (A: Shinobu Kocho)

Regular price $34.95 Sale price $15.00 Save $19.95

Approx. Packaging Dimensions (cm): 18.5 x 12.5 x 9.5  Weight (g): 210

Kimetsu No Yaiba Figure Vol.10 (A: Shinobu Kocho)
Kimetsu No Yaiba Figure Vol.10 (A: Shinobu Kocho)
Kimetsu No Yaiba Figure Vol.10 (A: Shinobu Kocho)
Kimetsu No Yaiba Figure Vol.10 (A: Shinobu Kocho)
Kimetsu No Yaiba Figure Vol.10 (A: Shinobu Kocho)